Realizacja projektu w ramach : „Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”

Z dumą informujemy że Muzeum Ziemi JUNA uzyskało dofinansowanie w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór. Z uzyskanych środków doposażamy wystawę regionalną i mineralogiczną oraz punkt sprzedaży minerałów w odbudowywanym Muzeum Ziemi JUNA  w Szklarskiej Porębie.

Zapraszamy na otwarcie już w  2018 😉