Realizacja projektu w ramach : “Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”

 

Z dumą informujemy że Muzeum Ziemi JUNA uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Program realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór.

 Z uzyskanych środków doposażyliśmy wystawę regionalną i mineralogiczną oraz punkt sprzedaży minerałów w  Muzeum Ziemi Minerals & Rocks JUNA  w Szklarskiej Porębie. Operacja ta wpłynęła na zwiększenie liczby turystów odwiedzających  płatną wystawę regionalną oraz muzealny sklep mineralogiczny przez co przyczyniła się do rozwoju firmy.

 

 

Przejdź do paska narzędzi