Warsztaty z minerałami

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach.

Zajęcia prowadzimy  w czasie ferii zimowych.

Zapraszamy od 14 stycznia 2019 do 24 lutego 2019

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z nami – 75 717 32 87.

 

 

* Poszukiwanie „ złota” – uczestnicy przy użyciu specjalnych mis, wypłukują ze żwiru, na wzór średniowiecznych poszukiwaczy skarbów, „złoto głupców”. Wypłukane „złoto” staje się własnością zbieracza.

czas – ok. 20 min.,

cena dla osób indywidualnych6 zł / os

* Preparacja minerałów – młodzi poszukiwacze, przy pomocy narzędzi, mają możliwość wydobycia, ze specjalnych kul, minerałów półszlachetnych lub skamieniałości. Znaleziska, uczestnicy, zabierają ze sobą.

czas – ok. 20 min.,

cena dla osób indywidualnych14 zł / os

W sprawie oferty dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt:

75 717 32 87 lub muzeumziemi.juna@gmail.com

*********

Regulamin : Warsztaty z minerałami

  1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Ziemi Minerals & Rocks JUNA
  1. Warsztaty prowadzone są po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 75 717 32 87
  1. Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) zobowiązane są dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 75 717 32 87
  1. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci powyżej 5 roku życia.
  1. Dzieci biorą udział w warsztatach za zgodą rodziców, opiekunów prawnych i pozostają pod ich nadzorem przez cały czas uczestnictwa w zajęciach.
  1. Koszty, czas trwania i rodzaj warsztatów podane są na stronie internetowej www.muzeumziemi-juna.pl oraz dostępne są u osoby prowadzącej zajęcia.
  1. Organizator warsztatów zapewnia niezbędne materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.
  1. Organizator nie odpowiada a nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w prowadzonych warsztatach.

10. Wzięcie udziału w warsztatach oznacza akceptację regulaminu.

Przejdź do paska narzędzi